• Shopping Cart
  • Alışveriş sepetiniz boş!

  • Favorite
  • İstek listeniz boş.

Parolamı Unuttum

Or connect with

şartlar ve koşullar

GİRİŞ
Bu Kullanım Koşulları, bu web sitesini kullanımınızı yönetir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarını tamamen kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarına veya bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak ve bu Kullanım Koşullarını kabul ederek, freyara.com'un çerezleri freyara.com'un Gizlilik Politikası koşullarına uygun olarak kullanmasına izin vermiş olursunuz.

WEB SİTESİNİ KULLANMA LİSANSI
Aksi belirtilmedikçe, freyara.com ve/veya lisans verenleri, web sitesindeki ve web sitesindeki materyallerdeki fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Aşağıda ve bu Kullanım Koşullarının başka yerlerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, kendi kişisel kullanımınız için web sitesinden sayfaları, kullanım kılavuzlarını veya diğer ürün bilgilerini görüntüleyebilir, indirebilir (yalnızca önbelleğe alma amacıyla) ve yazdırabilirsiniz.

YAPMAMALISIN:
Bu web sitesindeki materyalleri yeniden yayınlayın (başka bir web sitesinde yeniden yayınlama dahil), web sitesindeki materyalleri satın, kiralayın veya alt lisansını verin

Web sitesindeki herhangi bir materyali herkese açık olarak gösterin

Bu web sitesindeki materyali ticari bir amaçla çoğaltmak, çoğaltmak, kopyalamak veya başka bir şekilde kullanmak

Web sitesindeki herhangi bir materyali düzenleyin veya başka şekilde değiştirin

Özellikle ve açıkça yeniden dağıtım için kullanıma sunulan içerik haricinde bu web sitesindeki materyali yeniden dağıtın

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM
Bu web sitesini, web sitesine zarar verecek veya verebilecek veya web sitesinin kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozacak şekilde veya yasa dışı, yasa dışı, hileli veya zararlı herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde kullanmamalısınız. yasa dışı, yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya faaliyet.

Bu web sitesini herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, kök kullanıcı takımı veya diğerlerinden oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız. kötü niyetli bilgisayar yazılımı.

Freyara.com'un açık yazılı izni olmadan bu web sitesinde veya bu web sitesiyle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmemelisiniz.

Bu web sitesini, istenmeyen ticari iletişimleri iletmek veya göndermek için kullanmamalısınız.

Freyara.com'un açık yazılı izni olmadan bu web sitesini pazarlama ile ilgili herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

KULLANICI İÇERİĞİ
Bu Kullanım Koşullarında, "kullanıcı içeriğiniz", her ne amaçla olursa olsun bu web sitesine gönderdiğiniz materyal (metin, resim, sesli materyal, video materyali ve görsel-işitsel materyal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anlamına gelir.

Freyara.com'a kullanıcı içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Ayrıca freyara.com'a bu hakların alt lisansını verme ve bu hakların ihlali için dava açma hakkını da veriyorsunuz.

Kullanıcı içeriğiniz yasa dışı veya yasa dışı olmamalı, herhangi bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmemelidir ve size, freyara.com'a veya bir üçüncü şahıs aleyhine (her durumda geçerli herhangi bir yasa kapsamında) yasal işlem yapılmasına yol açmamalıdır. .

Web sitesine herhangi bir tehdit veya fiili yasal işlem veya diğer benzer şikayetlere maruz kalmış veya daha önce maruz kalmış herhangi bir kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

freyara.com, bu web sitesine gönderilen veya freyara.com'un sunucularında saklanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan herhangi bir materyali düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Freyara.com'un bu Kullanım Koşulları kapsamında kullanıcı içeriğine ilişkin haklarına rağmen, freyara.com bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu tür içeriğin bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez.

GARANTİ YOK
Bu web sitesi, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. freyara.com, bu web sitesi veya bu web sitesinde sağlanan bilgi ve materyallerle ilgili olarak hiçbir beyan veya garanti vermemektedir.

Yukarıdaki paragrafın genelliğine halel getirmeksizin, freyara.com aşağıdakileri garanti etmez:
Bu web sitesi sürekli olarak mevcut olacak veya hiç mevcut olacak.
Bu web sitesindeki bilgiler eksiksiz, doğru, doğrudur veya yanıltıcı değildir.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türde tavsiye teşkil etmez veya teşkil etmesi amaçlanmamıştır. Herhangi bir yasal, mali veya tıbbi konu ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARI
freyara.com, bu web sitesinin içeriği, kullanımı veya başka bir şekilde bağlantılı olarak (iletişim kanunu, haksız fiil kanunu veya başka bir şekilde) size karşı sorumlu olmayacaktır:
Web sitesinin ücretsiz olarak sağlandığı ölçüde, herhangi bir doğrudan kayıp için
Herhangi bir dolaylı, özel veya sonuçsal kayıp için
Herhangi bir iş kaybı, gelir, gelir, kar veya beklenen tasarruf kaybı, sözleşme veya iş ilişkileri kaybı, itibar veya iyi niyet kaybı veya bilgi veya veri kaybı veya bozulması için.

Bu sorumluluk sınırlamaları, freyara.com'a potansiyel kayıp konusunda açıkça bilgi verilmiş olsa bile geçerlidir.

İSTİSNALAR
Bu web sitesindeki sorumluluk reddinde yer alan hiçbir şey, hariç tutmanın veya sınırlamanın yasa dışı olacağına dair yasalarca ima edilen herhangi bir garantiyi hariç tutmayacak veya sınırlamayacaktır ve bu web sitesindeki sorumluluk reddi beyanındaki hiçbir şey, freyara.com'un aşağıdakilerden herhangi biriyle ilgili sorumluluğunu hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır:
Freyara.com'un ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma
freyara.com adına dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan
Freyara.com'un sorumluluğunu hariç tutmasının veya sınırlamasının veya hariç tutma veya sınırlamaya teşebbüs veya iddiasında bulunmasının yasa dışı veya yasa dışı olacağı konular.

MAKUL
Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesi sorumluluk reddinde belirtilen sorumluluk istisnalarının ve sınırlamalarının makul olduğunu kabul edersiniz.

Bunların makul olmadığını düşünüyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

DİĞER PARTİLER
Sınırlı sorumlu bir kuruluş olarak freyara.com'un görevlilerinin ve çalışanlarının kişisel sorumluluklarını sınırlamada menfaati olduğunu kabul etmektesiniz. Web sitesi ile bağlantılı olarak uğrayacağınız herhangi bir zararla ilgili olarak freyara.com yetkilileri veya çalışanları aleyhine kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesi sorumluluk reddinde belirtilen garanti ve sorumluluk sınırlamalarının freyara.com'un memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, atamalarını ve taşeronlarını ve ayrıca freyara.com'u koruyacağını kabul etmektesiniz.

UYGULANMAZ HÜKÜMLER
Bu web sitesi sorumluluk reddinin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olması veya bulunması halinde, bu, bu web sitesi sorumluluk reddinin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

TAZMİNAT
İşbu belge ile freyara.com'u tazmin etmektesiniz ve freyara.com'u herhangi bir kayıp, hasar, maliyet, yükümlülük ve gidere karşı tazmin etmeyi taahhüt etmektesiniz (hukuki masraflar ve freyara.com tarafından bir talep veya anlaşmazlığın çözümünde üçüncü bir tarafa ödenen tutarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) freyara.com'un hukuk danışmanlarının tavsiyesi üzerine) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün sizin tarafınızdan herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden veya bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinize dair herhangi bir iddiadan kaynaklanan freyara.com'un maruz kaldığı veya uğradığı zararlar. .

İHLALLER
Freyara.com'un bu Kullanım Koşulları kapsamındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde, freyara.com, ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğü şekilde, freyara.com'a erişiminizi askıya almak da dahil olmak üzere herhangi bir işlem yapabilir. web sitesine erişiminizi yasaklamak, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişimini engellemek, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek siteye erişiminizi engellemesini talep etmek ve/veya aleyhinize dava açmak.

GÖREV
freyara.com, freyara.com'un bu Kullanım Koşulları kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini size bildirmeden veya sizin onayınızı almadan devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka bir şekilde işlem yapabilir. Bu Kullanım Koşulları kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devredemez, alt sözleşme yapamaz veya başka bir şekilde işlem yapamazsınız.

BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu Kullanım Koşullarının bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya başka bir yetkili makam tarafından hukuka aykırı ve/veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kanuna aykırı ve/veya uygulanamaz herhangi bir hükmün bir kısmının silinmesi halinde yasal veya uygulanabilir olması halinde, o kısım silinmiş sayılacak ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

TÜM ANLAŞMA
Bu Kullanım Koşulları, freyara.com'un Gizlilik Politikası ile birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle freyara.com arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.


BİZE ULAŞIN
Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen service@freyara.com adresinden bizimle iletişime geçin.